Monsec. Monitoring sensors for concrete

Monitoratge online de l’enduriment del formigó en temps real

Monsec, solución tecnológica para la monitorización del fraguado del hormigón

Monitoratge online de l’enduriment del formigó en temps real

Tecnologia avançada per al control de l’enduriment del formigó

 Monsec® és una solució per al seguiment a distància de l’enduriment del formigó en projectes de construcció. Mitjançant sensors sense fils, Monsec® realitza mesuraments de paràmetres clau a l’interior de l’encofrat i li ofereix informació precisa en temps real sobre la resistència i maduresa del formigó.

El programari avançat de Monsec® genera gràfiques en temps real de temperatura, humitat relativa i resistència a la compressió de els seus encofrats, a les quals podrà accedir mitjançant webapp des de qualsevol part de món per conèixer en tot moment l’estat dels seus projectes i prendre decisions clau basades en dades reals.

Sistema integrat i automatitzat

Informació precisa en temps real

Optimitzi terminis i costos

Informació al núvol accessible 24/7

Automatitzi la recollida i el processament de dades dels seus encofrats

Instal·li els sensors sense fils Monsec en el mallat, abans del buidatge del formigó, i aquests registraran la temperatura i la humitat relativa del material durant tot el procés d’enduriment, a intervals predeterminats.

Els sensors envien els registres mitjançant senyal de ràdio a la Monsec Station, que s’instal·la al mateix temps que els sensors. Aquesta estació transmet la informació via xarxa Wi-Fi o connexió de dades al servidor de Monsec al núvol, on les dades són processades i presentades visualment.

Sensor Monsec

Fàcil i ràpid d’implementar

Sense corba d’aprenentatge. Només cal instal·lar la Monsec Station a l’obra i desplegar els sensors és molt senzill: es subjecten al mallat mitjançant brides i s’activen amb un botó. Un cop activats, Monsec fa la resta per a vostè.

Planifiqui la distribució dels sensors

Amb suport de l’app mòbil podrà marcar la situació dels sensors en l’encofrat. Instal·lant diversos sensors distribuïts estratègicament, tindrà una visió completa del procés d’enduriment en les diferents zones de l’encofrat.

Sensor Monsec

Control total de tots els seus projectes amb Monsec

Monsec li permet centralitzar el seguiment de l’enduriment del formigó de tots els seus encofrats amb una única solució i li ofereix diferents opcions de personalització i de configuració d’alarmes, per facilitar-li el monitoratge en remot de les diferents ubicacions.

Nombre il·limitat d'encofrats

Mitjançant l’app Monsec pot introduir i configurar tots els seus encofrats i desactivar-los quan li convingui.

Personalitzeu la configuració de cada encofrat

Traci l’àrea de l’encofrat, marqui la posició dels sensors i afegeixi la informació addicional rellevant.

Parametritzi l'interval de registre de dades

Ajusteu la freqüència amb què els sensors realitzen la presa de dades, en funció de les característiques del projecte.

Programeu alarmes automàtiques

Rebreu un avís per SMS en cas que els registres es desviïn dels paràmetres predeterminats.

Informació precisa, completa i en temps real

 Monsec li ofereix informació precisa i completa sobre diferents paràmetres relatius al formigó, que facilita l’avaluació del procés d’enduriment i ofereix un suport fiable a la direcció dels projectes en la presa de decisions per a les intervencions en l’encofrat.

A partir de les dades registrades in situ, Monsec processa i presenta la informació en forma de gràfiques, que permeten fer el seguiment de diferents paràmetres en el temps a través de la webapp, des de qualsevol lloc.

Aquests són els paràmetres que li ofereix Monsec i que el converteixen en una eina altament fiable per el monitoratge de l’enduriment, en comparació amb altres solucions:

Gráficas de presentación de datos en la webapp de Monsec

Gràfiques de temperatura

Controli la temperatura del formigó en temps real.

Gràfiques d'humitat relativa

Controli la humitat relativa del formigó en temps real.

Resistència a la compressió

Calculada mitjançant l’algoritme exclusiu de Monsec.

Diagrama tèrmic

que mostra el gradient de temperatura a l’encofrat *.

Reduzca el riesgo de no conformidad en los ensayos de compresión mediante probetas en sus proyectos de construcción, con la solución Monsec

Monsec, el seu aliat en la presa de decisions

Monsec li ofereix una visió clara i un major control del procés d’enduriment i li proporciona dades fiables sobre els que recolzar la presa de decisions. Amb Monsec, estalviarà temps innecessari d’espera per al desencofrat en els seus projectes de construcció i reduirà el risc de no conformitat en els assajos de compressió mitjançant provetes.

L’automatització en l’obtenció i el processament de dades suposa un estalvi en temps i recursos humans, alhora que l’accés remot a la informació permet agilitzar els processos de treball i les decisions sobre les intervencions.

Presa de decisions basades en dades reals

Ajuda a triar el moment òptim per al desencofrat

Facilita la coordinació d'equips

Estalvi en temps i recursos

 Monsec li ofereix un suport d’alt valor a l’hora de determinar el moment òptim per al desencofrat en els seus projectes de construcció i l’ajudarà a reduir el risc de no conformitat en els assajos de compressió mitjançant provetes.

Una solució integral

Sensor Monsec

Sensor Monsec

El sensor sense fils Monsec registra la temperatura i la humitat relativa al formigó, tant en estat fresc com endurit, i envia les dades mitjançant senyal de ràdio a la Monsec Station.

Hi ha dos models de sensors, adaptats per a mesuraments a profunditats de fins a 30 cm i fins a 50 cm.

La freqüència de la presa de mesures del sensor es poden configurar en l’aplicació de Monsec, en funció de les característiques del projecte, per obtenir un càlcul eficaç de la resistència a la compressió. La bateria del sensor té una durada mitjana de 3 mesos, amb la freqüència de presa de dades per defecte.

Monsec Station

La Monsec Station rep les dades enviades pels sensors, els emmagatzema i els envia al servidor de Monsec al núvol. Es pot connectar a la xarxa elèctrica o bé alimentar-se mitjançant bateria amb càrrega a la xarxa o solar.

Aquest equip s’adapta a la connectivitat de la ubicació del projecte per a transmetre les dades, pel que és possible seleccionar una de les següents opcions:

Z

Enviament de les dades a través d’una xarxa Wi-Fi amb connexió a internet.

Z

Enviament de les dades mitjançant mòdem GPRS/3G/4G/LTE.

Z

Recuperació manual de les dades mitjançant bolcat a memòria USB.

Monsec Station
Monitorización de los encofrados desde la webapp de Monsec

Monsec Software

El programari de Monsec inclou un algoritme de desenvolupament propi que permet el càlcul precís de la resistència instantània del formigó Rc (MPa) a partir dels registres de temperatura i humitat relativa recollides pels sensors. Amb suport de l’app mòbil podrà marcar la situació dels sensors en l’encofrat.

Instal·lant diversos sensors distribuïts estratègicament, tindrà una visió completa del procés de l’enduriment en les diferents zones de l’encofrat.

Les corbes de temperatura, humitat relativa, resistència i maduresa del formigó es representen en l’aplicació web, des d’on és possible generar i descarregar informes en qualsevol moment del procés.

Quan es disposen diversos sensors en un mateix encofrat, el programari genera un diagrama tèrmic a partir dels valors registrats per cada sensor, el que proporciona una imatge gràfica de l’estat de l’enduriment del formigó en diferents punts.

App mòbil

L’aplicació mòbil de Monsec permet realitzar, in situ o en remot, les següents accions:

Crear i eliminar encofrats i sincronitzar-los amb el servidor.
Traçar la configuració de l’encofrat, marcar la ubicació dels sensors i incloure informació addicional.
Configurar els intervals de mesurament dels sensors, de forma independent.

L’aplicació està disponible per a dispositius Android i pròximament també per a dispositius iOS.

Aplicación Monsec para móviles

Monsec és una solució desenvolupada per Chatu Tech y Smart Engineering amb el suport del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) .

Chatu Tech
Smart Engineering
Iniciativa Neotec - CDTI
En col·laboració amb:
Leitat - Managing Technologies
Amb el suport de:
Acció, Generalitat de Catalunya

Segell d’Excel·lència de la Comissió Europea:

Automatitzi el seguiment de l’enduriment de l’formigó

Amb Monsec no pot ser més fàcil. Contacti amb nosaltres per conèixer com pot implementar Monsec en els seus projectes o demani’ns una demostració.

Contacti amb nosaltres