Monsec. Monitoring sensors for concrete

Monitorització en línia del forjat del formigó en temps real

Producte guanyador

Premis de la Conservació en Construcció 2023
de l’Associació de Reparació, Reforç i Protecció del Formigó (ARPHO)
L

Tecnologia i consultoria avançada per al control de l’adormiment del formigó

Experts en sensòrica i tecnologia del formigó s’uneixen per crear Monsec®, una solució integral per al seguiment a distància del forjat del formigó en projectes de construcció.

Monsec® fa mesuraments de temperatura i humitat relativa a l’interior del formigó per establir una estimació precisa de l’evolució de la resistència del formigó en temps real.

Control de qualitat insitu en temps real

 • Monitoritza directament el formigó col·locat a l’estructura.
  Detecció primerenca de canvis al formigó subministrat o en les condicions de curat.
  Millora de la seguretat a l’obra.

Estalvi de temps i costos

 • Estalvi de fins al 50% en costos tècnics vs. el mètode tradicional de trencament de testimonis.
  Estalvi de costos de mà d’obra i financers.

Reducció de les emissions de CO2

 • Optimització del contingut de ciment de les dosificacions.

Fiabilitat de les prediccions

 • El Mètode de Maduresa és una de les tècniques més precises per determinar la resistència in situ del formigó.
  Podeu mostrar variacions locals de resistència entre diferents ubicacions de l’estructura.

Informació al núvol accessible 24/7

 • Actualitzacions cada 15 minuts.
  Sistema sense cables, totalment embegut dins del formigó.

Assistència tècnica 360

 • Assessorament en l’aplicació de la solució Monsec® per part d’experts amb més de 30 anys d’experiència a la tecnologia del formigó.

Automaticeu la recollida i el processament de dades dels vostres encofrats

Instal·leu els sensors sense fil Monsec al mallat, abans del buidatge del formigó, i aquests registraran la temperatura i la humitat relativa del material durant tot el procés de forjat, a intervals predeterminats.

Els sensors envien els registres mitjançant senyal de ràdio a la Monsec Station, que s’instal·la alhora que els sensors. Aquesta estació transmet la informació via xarxa Wi-Fi o connexió de dades al servidor de Monsec al núvol, on les dades són processades i presentades visualment.

Sensor Monsec

Fàcil i ràpid d’implementar

Sense corba daprenentatge. Només cal instal·lar la Monsec Station a l’obra i desplegar els sensors és molt senzill: se subjecten al mallat mitjançant brida i s’activen mitjançant un botó. Un cop activats, Monsec fa la resta per vostè.

Informació precisa, completa i en temps real

Monsec ofereix informació precisa i completa sobre diferents paràmetres relatius al formigó, que facilita l’avaluació del procés de forjat i ofereix un suport fiable a la direcció dels projectes en la presa de decisions per a les intervencions a l’encofrat.

A partir de les dades registrades in situ, Monsec processa i presenta la informació en forma de gràfiques, que permeten fer el seguiment de diferents paràmetres en el temps mitjançant la webapp, des de qualsevol lloc.

Aquests són els paràmetres que us ofereix Monsec i que la converteixen en una eina altament fiable per a la monitorització del forjat, en comparació amb altres solucions:

Gráficas de presentación de datos en la webapp de Monsec

Una solució integral

Sensor Monsec

Sensor Monsec

El sensor sense fils Monsec registra la temperatura i la humitat relativa al formigó, tant en estat fresc com endurit, i envia les dades mitjançant senyal de ràdio a la Monsec Station.

Hi ha dos models de sensors, adaptats per a mides a profunditats de fins a 30 cm i fins a 50 cm.

La freqüència de la presa de mesures del sensor es poden configurar a l’aplicació de Monsec, en funció de les característiques del projecte, per obtenir un càlcul eficaç de la resistència a la compressió. La bateria del sensor té una durada mitjana de 3 mesos, amb la freqüència de presa de dades per defecte.

Monsec Station

La Monsec Station rep les dades enviades pels sensors, les emmagatzema i les envia al servidor de Monsec al núvol. Es pot connectar a la xarxa elèctrica o bé alimentar-se mitjançant bateria amb càrrega a la xarxa o solar.

Aquest equip s’adapta a la connectivitat de la ubicació del projecte per transmetre les dades, per la qual cosa és possible seleccionar una de les opcions següents:

Z

Enviament de les dades mitjançant una xarxa Wi-Fi amb connexió a internet.

Z

Enviament de les dades mitjançant mòdem GPRS/3G/4G/LTE.

Z

Recuperació manual de les dades mitjançant bolcat a memòria USB.

Monsec Station
Monitorización de los encofrados desde la webapp de Monsec

Monsec Software

El programari de Monsec inclou un algorisme de desenvolupament propi que permet el càlcul precís de la resistència instantània del formigó Rc (MPa) a partir dels registres de temperatura i humitat relativa recollits pels sensors.

Les corbes de temperatura, humitat relativa, resistència i maduresa del formigó es representen a l’aplicació web, des d’on és possible generar i descarregar informes en qualsevol moment del procés.

Quan es disposen diversos sensors en un mateix encofrat, el programari genera un diagrama tèrmic a partir dels valors registrats per cada sensor, cosa que proporciona una imatge gràfica de l’estat del forjat del formigó en diferents punts.

Notícies

Webinar sobre Monsec a la plataforma PTEC

Webinar sobre Monsec a la plataforma PTEC

La Plataforma Tecnològica Espanyola de Construcció (PTEC) ha acollit un seminari web sobre Monsec, la solució per al monitoratge en línia de l'enduriment del formigó desenvolupada per Witeklab i Smart Engineering. En aquest seminari web, Ignasi Cairó, CTO de Witeklab,...

Monsec es una solució desenvoluada per  Chatu TechSmart Engineering amb el suport del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) .

Chatu Tech
Smart Engineering
Iniciativa Neotec - CDTI
Leitat - Managing Technologies
Acció, Generalitat de Catalunya

Automatitzeu el seguiment de l’adormiment del formigó

Amb Monsec no pot ser més fàcil. Contacteu amb nosaltres per conèixer com podeu implementar Monsec en els vostres projectes o demaneu-nos una demostració.

Contacti amb nosaltres