El sistema Monsec

El sistema Monsec consta de sensors sense fil al mallat, abans del buidatge del formigó, que registren la temperatura i la humitat relativa del material durant tot el procés d’adormiment, a intervals predeterminats.

Els sensors envien els registres a l’estació Monsec, que s’instal·la alhora que els sensors. L’estació transmet la informació via xarxa Wi-Fi o connexió de dades al servidor de Monsec al núvol, on les dades són processades i presentades visualment.

Sensors Monsec

Monsec Bàsic

Sensor sense fil d’ultra baix consum, alta cobertura, que mesura la temperatura i la humitat del formigó durant el procés de forjat, de gran utilitat per conèixer amb precisió l’estat del formigó mentre està forjant. Funciona amb una bateria amb un temps de vida aproximat de 90 dies i fa lectures a intervals predefinits.

 

Monsec FIL-EXT

Sensors a bateria sense fil que mesuren la temperatura i humitat del formigó a través d’un element mesurador connectat per cable, amb diferents longituds (fins a 15m). Amb això es permet assolir majors profunditats segons les necessitats dels elements constructius.

Monsec SMART

Com a MONSEC BASIC però que arran d’un algorisme calcula la resistència del formigó (Rc) segons la normativa ASTM C1074. L’obtenció automatitzada de dades precises en temps real facilita la presa de decisions. Funciona amb una bateria amb un temps de vida daproximadament 90 dies.

Monsec FIL-INT

Sensor Monsec integrat al mateix formigó, inclou un allargador de cable per poder mesurar la temperatura i humitat a profunditats de fins a 3 m. Alimentat amb bateria que li dóna una vida útil de fins a 90 dies.

Estacions Monsec

Les dades registrades pels sensors Monsec s’envien a l’estació Monsec, que transmet la informació via xarxa Wi-Fi o connexió de dades a l’aplicatiu web per al tractament i la visualització.

Estació Monsec Xarxa

Estació que rep mitjançant connexió ràdio UHF les dades mesurades pels sensors Monsec i les transmet al servidor al núvol a mesura que les va rebent. Un cop al núvol aquestes dades seran representades gràficament mitjançant l’App de Monsec. L’estació va connectada a la xarxa mitjançant una font d’alimentació.

Estació Monsec bateria

Estació alimentada a bateries i sense necessitat de connexió a una font d’alimentació. Els sensors transmeten les dades a l’estació per connexió ràdio UHF i són enviats al núvol a mesura que l’estació els va rebent. D’aquesta manera permet veure la informació en temps real de manera gràfica a l’App de Monsec. Hi ha versions amb una o dues bateries en funció de l’autonomia desitjada.

Estació Monsec Solar

Estació alimentada a bateries que es recarreguen mitjançant una placa fotovoltaica. L’estació rep les dades mesurades pels sensors mitjançant connexió ràdio UHF. A mesura que van arribant són transmeses al núvol on seran processades i visualitzades gràficament a l’App de Monsec.

Data Loggers

Data logger 4G

4 /8 ports

Data logger Wi-FI

4 /8 ports

Data Logger Wi-Fi + 4G

4 /8 ports

El data Logger Monitoritza l’evolució de la temperatura i la humitat d’un element massiu de formigó en diverses profunditats.

El data logger realitza les mesures de forma simultània dels 4 o 8 canals depenent del model amb les respectives sondes cada 15 minuts. Els valors són transmesos a un router via connexió WiFi, aquesta connexió pot assolir entre els 50 a 400 m depenent dels obstacles, podent arribar a cobrir una zona de fins a 1km.

Per a abasts majors o llocs subjectes a múltiples obstacles o interferències, no dubteu a posar-vos en contacte amb Witeklab per a un estudi minuciós dels radioenllaços.

Plataforma Software Monsec

El programari webAPP MONSEC permet la representació de les dades mesurades pels diferents sensors, així com monitoritzar altres característiques com l’estat de les bateries, geolocalització del projecte, imatges del mateix, i altres referències de cada projecte. D’aquesta manera s’aconsegueix una clara monitorització de l’evolució tèrmica de l’element a monitoritzar amb les informacions associades a cada projecte.

Automatice el seguiment del forjat del formigó

Camb Monsec no pot ser més fàcil. Contacteu amb nosaltres per conèixer com podeu implementar Monsec en els vostres projectes o demaneu-nos una demostració.

Contacti amb nosaltres