Serveis de Monsec

El nostre equip d’experts en la tecnologia del formigó us ofereix una àmplia gamma de serveis per garantir una correcta aplicació de la tecnologia Monsec. Descobreix els nostres serveis especialitzats i personalitzats a les necessitats dels teus projectes.

Calibratge de formigons

MONSEC disposa de les instal·lacions i el coneixement tècnic per abordar tant la component experimental com numèrica del procés de calibratge del teu formigó segons (ASTM C1074-UNE 83160).

MONSEC disposa de les instal·lacions i el coneixement tècnic per abordar tant la component experimental com numèrica del procés de calibratge del teu formigó segons (ASTM C1074-UNE 83160). L’aplicació pràctica del càlcul de resistència del formigó en base als mètodes de maduresa part per l’obtenció experimental de la relació entre la i la resistència del formigó considerat. Aquesta relació s’utilitza posteriorment a l’obra realitzada amb aquest mateix formigó per determinar, a la vista del seu historial de temperatures, l’evolució de resistències.

El procés de calibratge consisteix a fabricar un mínim de 17 provetes al laboratori de la mateixa barreja que s’utilitzarà a l’obra. Dues s’utilitzen per registrar l’evolució de temperatures i les altres per caracteritzar l’evolució de propietats mecàniques a un mínim de 5 edats diferents. Després de la realització de tots els assaigs mecànics, s’ajusta numèricament la corba de maduresa (o temps equivalent)-resistència.

Reduzca el riesgo de no conformidad en los ensayos de compresión mediante probetas en sus proyectos de construcción, con la solución Monsec

Què inclouen els serveis de calibratge

Calibratge estàndard maduresa

(Segons mètode Nurse-Saul i Arrhenius)
A

Fabricació de provetes

(UNE-EN 12390-2) 17: Ф15 cm × 30 cm

A

Instal·lació de sensors de temperatura

A

Curat de provetes

(23 °C – 100 HR o altres condicions)

A

Assajos mecànics (5 o més edats)

Resistència a compressió.
Resistència a tracció.
Mòdul d’elasticitat.

A

Determinació de la corba de maduració

 

Determinació experimental de la temperatura base (T)0 energia d’activació (Ea)

A

Subministrament de morter equivalent

A

Fabricació de provetes

3 sèries de:
18: 5 cm × 5 cm × 5 cm

A

Curat de provetes

3 Temperatures

A

Assajos mecànics

Resistència a compressió.

A

Determinació de T0 o Ea

 

Suport tècnic 360

Servei d’assessorament integral en l’aplicació de la solució MONSEC al teu projecte constructiu.

Servei d’assessorament integral a l’aplicació de la solució MONSEC al teu projecte constructiu L’aplicació de la solució MONSEC a projectes constructius pot suposar un repte inicial per a aquells enginyers que no estiguin familiaritzats amb la tecnologia sensòrica i el mètode de maduresa.

El nostre equip d’experts està dedicat a oferir un servei de suport complet per garantir que els enginyers puguin aprofitar al màxim els beneficis de MONSEC en els seus projectes constructius.

Monsec, solución tecnológica para la monitorización del fraguado del hormigón

El nostre Suport Tècnic 360 inclou els serveis següents:

Z

Assistència en línia per a la resolució de problemes durant la totalitat del projecte.

Z

Assistència a la presa de decisions.

Z

Optimització de dosificacions.

Z

Validació Calibratges

Z

Preparació dinformes tècnics.

Z

Estudis de sostenibilitat.

Automatice el seguiment del forjat del formigó

Camb Monsec no pot ser més fàcil. Contacteu amb nosaltres per conèixer com podeu implementar Monsec en els vostres projectes o demaneu-nos una demostració.

Contacti amb nosaltres